nahrávám

Počítačová bezpečnost

Firewally

Díky neustále se zvyšujícímu nebezpečí, které hrozí z veřejných počítačových sítí Internetu je dnes už nutnou součástí každé počítačové sítě bezpečnostní řešení typu firewall. Firewally jsou zařízení která filtrují a kontrolují provoz mezi dvěma sítěmi (např. vnitřní síť společnosti – veřejná síť internet). V této souvislosti poskytujeme různá řešení bezpečnosti pro velké i malé společnosti dle představ a požadavků zákazníka. Řešení lze postavit na levnějších typech zařízení, kde není požadována nejvyšší úroveň bezpečnosti nebo na dražších typech řešení s vysokou úrovní bezpečnosti (např. finanční ústavy, energetické společnosti atd.)

Autentizace

Součástí bezpečnosti IT je také použití bezpečné autentizace do informačních systémů, autentizace vzdáleného připojení do sítí (spolupráce s již nasazenými systémy firewall), nebo např. bezpečné stahování a odesílání pošty. Tyto systémy výrazně zvyšují bezpečnost již nasazených bezpečnostních systémů ve Vaší společnosti. Jsme schopni navrhnout a dodat řešení splňující obecné bezpečnostní standardy a fungující přesně dle potřeb zákazníka.

Antiviry

Vzhledem neustálému zrychlování a zjednodušování komunikace mezi lidmi na naší planetě se současně velice zvyšuje riziko nákazy jednotlivých pracovních stanic nebo dokonce celých počítačových sítí nebezpečným virem. Viry dokáží způsobit společnostem nemalé finanční škody. Z tohoto důvodu je velice důležité chránit se před virovou nákazou použitím antivirového systému. Při nasazování antivirového systému je důležité pokrytí všech možných vstupních bodů, kudy se vir může do Vaší sítě dostat. Zákazník si u nás může vybrat různé typy antivirových systémů od komplexního řešení pokrývajícího veškeré rizikové oblasti až po samostatná řešení zaměřená na určitou část sítě (např. pouze pracovní stanice, pouze e-mail servery, atd.).

Bezpečnostní audit

Mezi další služby, které poskytujeme, patří bezpečnostní audit. Bezpečnostní audit Vašeho IT dokáže odhalit slabá místa Vaší počítačové sítě a interních procesů. Výstupem bezpečnostního auditu je závěrečná zpráva, ve které je uvedeno shrnutí stávajícího stavu, popis modelového stavu dle mezinárodních směrnic a popis jednotlivých kroků – jak k modelovému stavu dospět. Součástí Bezpečnostního auditu je také penetrační test, který dokáže odhalit slabá místa v nastavení bezpečnostních prvků ve Vaší síti.

Další služby

Další nabízené služby.

Dodávky softwaru

Dodávky softwarových řešení.

více

IT poradenství

Poradenství v oboru IT.

více